ติดต่อเรา

บริษัท จุไทย กรุ๊ป จำกัด

 ที่อยู่:  99/9, 99/11 หมู่ 5 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

 โทรศัพท์: 02-987-1738

 โทรสาร:  02-987-1739

 อีเมล (ส่วนกลางหรือร้องเรียน) Juthaic2@gmail.com

 อีเมล (แผนกบัญชีและการเงิน) Juthaiac@gmail.com

 อีเมล (แผนกจัดซื้อ) Juthai.pu@gmail.com

 อีเมล (แผนกทรัพยากรมนุษย์) : Juthai.hr@gmail.com

 อีเมล (แผนกเช่าพื้นที่) Juthai.jt@gmail.com

 เว็ปไซด์:  http://www.juthaigroup.com

ติดต่อกลับ จุไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Visitors: 43,856